Counseling & Coaching

In assistentie van paarden

coaching met paarden
equicoaching

Loop je ergens tegen aan? Zit je niet lekker in je vel? Lijken de moeilijkheden zich alleen maar op te stapelen? Opgroeien is niet gemakkelijk, zeker niet wanneer het leven je verschillende obstakels op je pad heeft gebracht. Soms lukt het niet om te voldoen aan de verwachtingen die je opgelegd worden door anderen of door jezelf. Wanneer het even (of al veel te lang) niet van een leien dakje lijkt te lopen, kan het helpen om samen op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en oplossingen.


Ik ben er van overtuigd dat élke jongere over (onontdekte) talenten bezit en de capaciteit om het leven (terug) in eigen handen te nemen. Samen gaan we op zoek naar wat jouw krachtbronnen zijn en hoe je die kan inzetten. De individuele begeleidingssessies vertrekken vanuit oplossingsgerichte counseling en coaching. Er is ruimte om te spreken over de moeilijkheden waar je tegenaan botst en hier gaan we ook meteen mee aan de slag. En hiervoor hebben we natuurlijk onze dieren. 


We beschikken over een knusse pipowagen, ingericht als gespreksruimte, maar trekken uiteraard ook de natuurrijke omgeving in om tot rust komen, in bijzijn van de paarden. Samen met de paarden gaan we op een laagdrempelige manier aan de slag met jouw persoonlijke hulpvraag. 

Een individueel EAT begeleidingstraject kan op zichzelf al voldoende zijn voor een cliënt, maar het kan ook een mooie aanvulling zijn op de reeds aangeboden hulpverlening. Of een meer laagdrempelige opstap zijn naar andere hulpverleningsvormen. 


Hoe ziet een begeleidingstraject er uit?

Aanmelden voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek of voor het inplannen van een intakegesprek kan gemakkelijk via telefoon of e-mail.


Bij de start van een traject vindt steeds een intakegesprek plaats. Hierbij dient de cliënt aanwezig te zijn en minstens één van de ouders, voogd, begeleiding,... Er zullen enkele zaken overlopen worden en we verkennen de hulpvraag. Tegelijk is dit een goed moment om uitgebreid kennis te maken, praktische zaken af te spreken, een zicht te krijgen op het komende traject en om al je vragen te stellen.


Daarna starten de individuele sessies. De frequentie waarin de sessies plaatsvinden (wekelijks, tweewekelijks,...) is afhankelijk van de vraag en noden van de cliënt. Dit wordt afgestemd tijdens het intakegesprek. Er wordt geen vaststaand aantal sessies vastgelegd. Het aantal sessies is afhankelijk van de cliënt. Afronden van het traject kan altijd. 


Tussendoor kunnen evolutiegesprekken plaatsvinden samen met de ouders, voogd, begeleiding,... Ook overleg met andere hulpverleningsinstanties of scholen is mogelijk.


Wanneer de doelstellingen bereikt zijn en er geen begeleiding meer nodig is, zal er een afrondend gesprek georganiseerd worden. 

 

equicoaching, coaching met paarden