Voor wie?

BuitenGewoon is een plek waar kinderen en jongeren tot 18 jaar terecht kunnen. Ik hanteer deze leeftijdsgrens, maar in overleg kan hier wat van afgeweken worden. Ook jongvolwassenen met een verlengde minderjarigheid tot 21 jaar zijn welkom. Ervaring met paarden is niet nodig, enige affiniteit met of nieuwsgierigheid naar paarden/dieren natuurlijk wel.


EAT kan vaak oplossingen bieden voor zeer uiteenlopende hulpvragen. Heb je het gevoel dat je ergens tegenaan loopt? Is het moeilijk om goed op school te functioneren? Weten je ouders niet goed wat te doen? Samen kunnen we kijken of EAT voor jou een gepaste optie is. Vaak is het een goede aanvulling op andere therapievormen die al lopend zijn. EAT kan ook een meer laagdrempelige manier van kennismaken met de hulpverlening zijn en een opstap vormen naar andere behandelingen. Of je nu komt om aan concrete doelen te werken of om gewoon even de rust en ontspanning op te zoeken, hier kan je er voor terecht. 


Mogelijke moeilijkheden waar EAT je bij zou kunnen ondersteunen:

 • Laag zelfbeeld
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Emotieregulatie
 • Grenzen aangeven
 • Agressief of druk gedrag
 • Pesten of gepest worden
 • Stress of moeite met ontspannen
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoogsensitiviteit
 • Angsten 
 • Identiteitsproblemen
 • Vragen/problemen rond seksualiteit, seksuele geaardheid,...
 • Rouw en verlieservaringen (bv. scheiding van de ouders, een overlijden,...)
 • Leerstoornissen (bv. dyslexie/dyscalculie)
 • Moeite met executieve functies (impusiviteit, probleemoplossend denken, plannen, inhibitie,...)
 • Problemen met schoolse vaardigheden/huiswerk
 • Communicatieproblemen
 • ...


Ook kinderen met (vermoeden van) een diagnose kunnen terecht voor begeleiding bij:

 • ADHD
 • Ontwikkelingsstoornissen (bv. ASS)
 • Trauma
 • Hechtingsproblematiek
 • Angstproblematieken
 • Depressieve kwetsbaarheid
 • Psychotische kwetsbaarheid
 • Eetstoornissen of verstoorde relatie met eten
 • GES problematiek (gedrags- en emotionele stoornis)
 • (Selectief) mutisme
 • ...


Kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke beperking kunnen bij ons terecht voor:

 • Zinvolle dagbesteding 
 • Eén-op-één begeleidingssessies
 • Onspanningsmomenten
 • Aangepast paardrijden in het bos
 • Motorische moeilijkheden 
 • Belevingsmomenten bij de dieren/snoezelen
 • ...


Gewoon nood aan een uurtje ontspannen? Wil je graag meer bijleren over paarden maar is een manege te druk voor jou? Je kan hier ook terecht voor onspannings-/ontprikkel (half)uurtjes. Zo kan je toch genieten van je hobby/interesse, maar dan met één-op-één begeleiding en op je eigen tempo.


Er wordt bij elke aanmelding eerst een korte voorstelling gedaan via de telefoon. Hierop kan een uitgebreid intakegesprek volgen, waarbij we gaan kijken of EAT betekenisvol kan zijn voor de hulpvraag van het kind/de jongere in kwestie. Dit gaat steeds door in aanwezigheid van (één van) de ouders/voogd en het kind/de jongere. Samen bekijken we de opties. Wanneer EAT niet aangewezen lijkt of de problematiek buiten mijn eigen mogelijkheden valt, zoeken we samen naar een andere vorm van hulpverlening of een EAT therapeut die meer expertise heeft in de vooropgestelde hulpvraag en doelstellingen. Wanneer er geen traject gestart wordt, wordt er steeds doorverwezen.


Samenwerkingen of overleg met andere hulpverleners, instellingen, school,... zijn zeker mogelijk.