EAT - Equine Assisted Therapy


Hippotherapie, equitherapie, paardentherapie, equicoaching, orthopedagogisch paardrijden,... en zo zijn er nog zó veel termen die verwijzen naar het inzetten van paarden binnen de gezondheidszorg. Ik hanteer het liefst 'Equine Assisted Therapy', oftewel Therapie met assitentie van paarden. Dit is een overkoepelende term en omvat alle werkvormen waarbij het paard als hulpmiddel wordt ingezet met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.
Ik zal beginnen met wat EAT zeker niet is. Het is geen paardrijles. Wanneer je een EAT traject start, ligt de focus niet op het correct leren paardrijden. Het uitgangspunt van de sessies ligt in de eerste plaats bij jou als persoon en de hulpvraag die gesteld wordt. Dit kan gaan over verschillende vlakken, zoals cognitief, sociaal-emotioneel, fysisch, communicatief, psychisch,...  We gaan aan de slag rond de voor jou relevante thema's, maar doen dit niet in een gespreksruimte. We maken gebruik van de natuur en de paarden om op zoek te gaan naar wat jou kan helpen. Dit wil zeggen dat je gaandeweg wel leert omgaan met paarden, aan de slag gaat met grondwerk en misschien ook op het paard kan gaan zitten. We bekijken individueel hoe de paarden voor jouw doelstellingen een meerwaarde kunnen zijn.


Op welke manier kunnen paarden een meerwaarde zijn dan?


  • Onvoorwaardelijke acceptatie

Een dier stelt zich onbevooroordeeld op, zoals geen mens dat kan, aangezien het geen kritische (en menselijke) blik hanteert. Een paard zal enkel reageren op wat er in het nu gebeurt, los van iemand zijn verleden.
 

  • De omgeving

Therapieën gebeuren in de buitenlucht, weg van de klassieke gesprekskamer en klinische setting. Dit kan, in combinatie met de aanwezigheid van dieren, ervoor zorgen dat een patiënt zich meer op zijn gemak voelt en zich meer open stelt voor de hulpverlener. Dit maakt het als hulpverlener makkelijker een band op te bouwen met een patiënt en in gesprek te gaan.

 

  • Rustgevend en kalmerend effect

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het biologisch bepaald is dat mensen zich meer op hun gemak voelen bij dieren en we geneigd zijn banden met hen aan te gaan. De hartslag daalt, er wordt serotonine en oxytocine (geluks- en knuffelhormoon) vrijgegeven en de warme lichaamstemperatuur van het paard zorgt voor een relaxerend effect op de spieren.

 

  • Fysieke meerwaarde

Alle zintuigen worden aangesproken bij het contact met paarden. Het voelen van de zachtheid, geuren waarnemen, horen van natuurgeluiden,… Doordat er voortdurend met het lichaam gereageerd moet worden, wordt proprioceptie (het lichaamsbesef) gestimuleerd.  EAT  stimuleert de verschillende lichamelijke gewaarwordingen, wat maakt dat er meer voeling met het lichaam kan (terug)gevonden worden. Daarnaast zorgt het 'passief bewegen' op een paard voor activatie en ontspanning van verschillende spieren, het aansterken van buik- en rugspieren, oprichting van het bovenlichaam,...

                                                  

  • Zelfvertrouwen

Een paard wordt door veel kinderen gezien als een groot, machtig dier dat toch wel eng kan zijn. Positieve ervaringen opdoen, zoals leren hoe zij toch zo’n groot dier kunnen leiden en naar hen laten luisteren, werkt versterkend en vergroot het zelfvertrouwen.


  • ...

 

hippotherapie